Положення про конфіденційність

Дане Положення про конфіденційність (надалі - Положення) визначає політику щодо використання та захисту персональних даних, які сервіс YoKu може отримати від Користувача впродовж використання ним можливостей сервісу (сайту www.yoku.fund).

Користувач погоджується з політикою конфіденційності (приймає умови цього Положення) у момент реєстрації на сайті www.yoku.fund, одночасно із акцептом іншого обов'язкового документу - Умов надання сервісу (договору публічної оферти, надалі - Умов). Актуальна версія текстів Положення та Умов завжди доступні для ознайомлення на сайті www.yoku.fund без необхідності внесення облікового запису або реєстрації.

Визначення термінів

"Адміністрація сайту www.yoku.fund (далі – Адміністрація сайту)" – уповноважені на управління сайтом співробітники та/або підрядники, діючі від імені БФ “Твоя Культура” (Благодійний фонд “Твоя культура”, ЄДРПОУ 43999002, вул. Шота Руставелі 12, 79005 Львів, Україна), які організовують і (або) здійснють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

"Загальнодоступні дані" — інформація, у тому числі Персональні дані, до якої фізична особа-власник цих даних, надала доступ необмеженому колу осіб, у тому числі шляхом оприлюднення на будь-якому сайті без обмеження доступу до цих даних, або на які відповідно до цього Положення й/або чинного законодавства України не поширюється вимога дотримання конфіденційності.

"Персональні дані" — будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної або тої, що визначається фізичної особи (суб'єкту персональних даних).

"Обробка персональних даних" — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

"Конфіденційність персональних даних" — обов’язкова для дотримання Адміністратором або іншими особами, котрі отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або за наявності іншої законної підстави.

"Користувач сайту www.yoku.fund (далі Користувач)" — особа, яка має доступ до Сервісу, за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт www.yoku.fund для потреб розміщення інформації про свою організацію або для потреб внесення благодійного внеску.

"Креатор" — тип Користувача, що представляє фізичну або юридичну особу, яка здійснює економічну діяльність, що відповідає визначенню креативних індустрій відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №265-р від 24 квітня 2019 р.

"Cookies" — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп'ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

"IP-адреса" — унікальний мережевий адрес вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

"Сплатити анонімно" — Ваші персональні дані не будуть збережені у нашій базі даних і відображена на сайті. Всі дані які можуть бути запитані при проведені банківської транзакції робляться банком, нам не повідомляються.

Загальні положення

Використання Користувачем сайту www.yoku.fund означає згоду з цим Положенням та умовами обробки персональних даних Користувача. У разі незгоди з умовами цього Положення Користувач повинен припинити використання сайту www.yoku.fund.

Положення про конфіденційність застосовується лише до сайту www.yoku.fund. Адміністрація не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних на сайті www.yoku.fund.

Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту www.yoku.fund.

Предмет Положення про конфіденційність

Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає при реєстрації на сайті www.yoku.fund, при створенні профілю Користувача або при оформленні анкети для здійснення благодійного внеску.

Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цього Положення надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті www.yoku.fund і включають в себе обов’язкову інформацію - (прізвище та ім’я Користувача, адресу електронної пошти (e-mail) та пароль) та необов’язкову інформацію (країну та місто проживання, вік, стать, рівень занять, культурні інтереси тощо).

Адміністрація сайту захищає дані, які автоматично передаються в процесі відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ("піксель”), - дані IP адреси, інформації з cookies, інформації про браузер, час доступу, адресу відвідуваної сторінки, реферери (адреси попередніх сторінок). Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту www.yoku.fund, що вимагають авторизації.

Адміністрація сайту здійснює збір статистики про IP-адресах своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

Цілі збору персональної інформації Користувача

 • Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
 • Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті www.yoku.fund, для оформлення благодійного внеску.
 • Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів www.yoku.fund, включаючи персоналізовані розсилки (вимагають окремої згоди Користувача).
 • Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи надсилання повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту www.yoku.fund, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.
 • Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 • Створення облікового запису для здійснення благодійних внесків, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
 • Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту www.yoku.fund.

Способи та терміни обробки персональної інформації

Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, Креаторам, на підтримку яких Користувач здійснює благодійні внески.

Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах і в порядку, установлених законодавством України.

Обробка персональних даних здійснюється на законній і справедливій основі. Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з цілями збору персональних даних. Не допускається об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється в цілях, несумісних між собою. Обробці підлягають тільки ті персональні дані, які відповідають цілям їхньої обробки. Зміст і обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Оброблювані персональні дані не є надлишковими по відношенню до заявленим цілей обробки. При обробці персональних даних забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до заявленої мети їх обробки.

Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо строк зберігання персональних даних не встановлено Законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем якого є суб'єкт персональних даних. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлюванню по досягненні цілей обробки необхідної у досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено Законом.

При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

Адміністрація сайту вживає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Враховуючи, що сервери сайту www.yoku.fund розташовані в різних регіонах світу, інформація конкретного Користувача обробляється в тій країні, в якій він фізично знаходиться під час користування сервісом.

Рівень захисту інформації та законодавчі норми в цій сфері можуть відрізнятися в різних країнах. Незалежно від того, де саме здійснюється обробка даних Користувача, Адміністрація використовує однакові заходи забезпечення їх безпеки, описані у цьому Положенні. Адміністрація дотримується Закону України Про захист персональних даних від 01.06.2010 No 2297-VI.

Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

Права та обов’язки сторін

Користувач зобов’язаний:

 • Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом www.yoku.fund
 • Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

Користувач має право:

 • Керувати своїми персональними даними, збереженими в особистому кабінеті (Профіль) на сайті www.yoku.fund самостійно на сайті www.yoku.fund або шляхом звернення до Адміністратора www.yoku.fund за адресою info@yoku.fund.
 • Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх Персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження / проживання (перебування) розпорядника Персональних даних, або надавати відповідне доручення щодо цієї інформації уповновадженими ним особами, крім випадків, визначених Законом.
 • Якщо Користувач є резидентом зони Європейського Економічного Союзу, Користувач має право звернутись до Адміністратора www.yoku.fund за адресою info@yoku.fund для забезпечення права заперечувати проти обробки Персональних даних, відмовитись від будь-яких повідомлень (зокрема технічних), перенесення або передачі Персональних даних.

Адміністрація сайту зобов'язана:

 • Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цьому Положенні про конфіденційність.
 • Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами Персональних даних Користувача, за винятком випадків описаних вище (частина “Способи та терміни обробки персональної інформації”).
 • Застосовувати заходи для захисту конфіденційності Персональних даних Користувача згідно з порядком, звичайно використовуваного для захисту такого роду інформації в існуючій діловій практиці.
 • Здійснювати блокування персональних даних, які належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Адміністрація сайту має право:

 • Надавати персональні дані довіреним представникам та підрядним організаціям БФ “Твоя Культура" для обробки від імені www.yoku.fund. Така обробка здійснюється у відповідності до положень цього документу (Положення про конфіденційність) та згідно із Умовами надання сервісу та може включати, але не обмежуватись, юридичним оформленням здійснення благодійних внесків, надання благодійної допомоги, проведення аналітичних досліджень. Адміністратор сайту несе відповідальність за Персональні дан
 • Користувачів в операціях з обробки Персональних даних підрядними організаціями.
 • Зберігати інформацію впродовж певного періоду часу, якщо це обумовлено виправданими комерційними або юридичними цілями. Користувачі мають право отримати інформацію про термін зберігання їхніх Персональних даних шляхом вернення до Адміністратора www.yoku.fund за адресою info@yoku.fund.

Відповідальність сторін

Адміністрація сайту не несе відповідальності за втрату даних внаслідок дій третіх осіб, в тому числі хостинг-провайдера Компанії, помилок програмного забезпечення, ненадійності каналів зв'язку, а також незаконних дій хакерів і інших зловмисників.

У разі виявлення втрати призначених для користувача даних Адміністрація сайту зобов'язується повідомити користувачів протягом 24 годин з моменту встановлення факту втрати, а також докласти всіх можливих зусиль для зменшення негативних наслідків для Користувачів та ідентифікації відповідальних.

У разі втрати або розголошення Персональних даних Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація стала публічним надбанням до її втрати або розголошення (є Загальнодоступною інформацією), була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту або була розголошена за згодою Користувача.

Вирішення суперечок

До звернення в суд з позовом у суперечках, які виникають у відносинам між Користувачем сайту і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

При не досягненні угоди, суперечка може бути передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України

Додаткові умови

Адміністрація сайту має право вносити зміни до цього Положення про конфіденційність шляхом повідомлення Користувача. Нове Положення про конфіденційність набуває чинності з моменту його розміщення на Сайті www.yoku.fund, якщо інше не передбачено новою редакцією Положення.

Адміністратор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи, у результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Положення, інструкцій або вказівок про використання сайту, щодо порядку розміщення даних або інших технічних питань.

Усі пропозиції або питання щодо цього Положення про конфіденційність слід скеровувати за адресою info@yoku.fund.