Умови надання сервісу

Дані умови надання сервісу (надалі - Умови) являють собою договір публічної оферти, умови якого приймають (акцептують) усі зареєстровані користувачі сайту www.yoku.fund.

Визначення термінів

Адміністрація сайту www.yoku.fund ( надалі – Адміністрація сайту) – уповноважені на управління сайтом співробітники та/або підрядники, діючі від імені БФ “Твоя Культура” (Благодійний фонд “Твоя культура”, ЄДРПОУ 43999002, вул. Шота Руставелі 12, 79005 Львів, Україна), які організовують сервіс надання благодійної допомоги на підтримку Креаторів.

Донатор — тип Користувача — фізична особа, яка використовує сайт www.yoku.fund для потреб внесення благодійного внеску.

Користувач сайту www.yoku.fund (надалі Користувач) – особа, яка має доступ до Сервісу, за допомогою мережі Інтернет, і використовує сайт www.yoku.fund для потреб розміщення інформації про свою організацію або для потреб внесення благодійного внеску.

Креатор — тип Користувача, який представляє фізичну або юридичну особу, яка здійснює економічну діяльність, що відповідає визначенню креативних індустрій відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №265-р від 24 квітня 2019 р. .

Рахунок Донатора — обліковий запис Донатора на сайті www.yoku.fund, на якому обліковуються внесені благодійні внески та заплановані до внесення благодійні внески для Креаторів.

Рахунок Креатора — обліковий запис Креатора на сайті www.yoku.fund, на якому обліковуються нараховані суми благодійних внесків, отриманих від Донаторів на підтримку діяльності цього Креатора.

Фонд — користувач, який представляє фізичну особу, юридичну особу або ініціативну групу осіб, що здійснює або планує здійснювати діяльність (програми, проекти, ініціативи), спрямовану на розвиток креативних індустрій та уповноважену здійснювати управління Рахунком (відповідного) Фонду.

YoKu — благодійний фонд “Твоя Культура” (ЄДРПОУ 43999002, вул. Шота Руставелі 12, 79005 Львів, Україна), метою створення та діяльності якого є розвиток свідомої підтримки культури задля посилення інституційної спроможності організацій громадянського суспільства у сфері культури, культурних установ, операторів культури та незалежних культурних ініціатив. Статут Фонду доступний за посиланням.

Предмет договору

Предметом цього договору є безоплатна та добровільна передача Донатором у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення благодійного внеску (пожертви) на забезпечення статутної діяльності Фонду, в тому числі (але не виключно) щодо надання Фондом благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм Фонду, тощо. Донатор самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

Розміщення інформації Креаторами

Креатори, заінтересовані у включенні до благодійної програми Фонду, розміщують інформацію про свою діяльність та організаційно-правову форму шляхом створення відповідного облікового запису Користувача та створення Рахунку Креатора на сайті www.yoku.fund. Адміністратор сайту здійснює перевірку наданої інформації та затверджує Креатора на платформі www.yoku.fund або відмовляє у такій реєстрації.

Адміністратор сайту здійснює перевірку даних, наданих Креатором під час реєстрації відповідно до наступних критеріїв:

 • • Правдивість інформації. Відповідність інформації даним, розміщеним на сайті Креатора або іншим даним про Креатора у публічно доступних джерелах інформації.
 • • Відповідний профіль діяльності. Приналежність Креатора до креативних індустрій.
 • • Офіційна реєстрація. Наявність офіційної реєстрації організації або фізичної особи-підприємця відповідно до законодавства України.
 • • Репутація. Позитивна ділова репутація, доброчесна діяльність, активна позитивна соціальна діяльність та/або соціальна відповідальність організації.
 • • Потреба у фінансуванні. Необхідність, доцільність та ефективність благодійної допомоги для підсилення української культури та розвитку креативних індустрій.

Адміністратор сайту може надіслати запит на надання додаткової інформації на електронну пошту Користувача. У випадку відсутності відповіді, Адміністратор сайту відмовляє Креатору у розміщенні інформації на сайті www.yoku.fund. Адміністратор сайту не зобов’язаний повідомляти причину відмови у реєстрації на сайті www.yoku.fund.

У випадку позитивного рішення про розміщення Креатора на платформі www.yoku.fund, Креатор надає додаткову інформацію у своєму обліковому записі (Рахунку Креатора), включаючи фото- та відеоматеріали. Інформація, надана Креатором, використовується Донаторами для оцінки доцільності підтримки відповідного Креатора та має містити інформацію про очікувану діяльність (творчу, мистецьку, культурну, тощо) та вплив такої діяльності на українське суспільство. Надана Креатором інформація використовується YoKu для планування річної благодійної програми діяльності Yoku.

Креатор зобов’язується використовувати лише той контент, право на використання якого має Креатор. Адміністратор сайту має право видалити облікові записи та інформацію Креаторів у випадку порушення авторських прав та майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності з боку Креаторів.

Під час розміщення інформації на сайті www.yoku.fund, Креатор зобов’язаний дотримуватись правил етики, зокрема утримуватись від розміщення інформації, яка може розглядатись як така, що завдає шкоди репутації третіх сторін, має підбурюючій та провокативний характер (Адміністратор сайту визнає право Креаторів на мистецьке самовираження на власних онлайн ресурсах). Адміністратор сайту має право видаляти інформацію, що не відповідає цим правилам.

Адміністратор видаляє будь-яку інформацію, розміщену на сайті www.yoku.fund, що є забороненою законодавством України.

Адміністратор сайту має право використовувати інформацію, надану Креаторами, для створення тематичних підбірок для підтримки Донаторами. Креатори мають право відмовитись від включення до підбірок шляхом надсилання відповідного запиту на пошту info@yoku.fund. Адміністратор сайту має право виключити Креатора із підбірки.

Користування сервісом Донаторами

Донатори здійснюють благодійні внески на реалізацію благодійної програми Благодійного фонду “Твоя Культура” (ЄДРПОУ 43999002, вул. Шота Руставелі 12, 79005 Львів, Україна) шляхом здійснення разових або повторювальних платежів на рахунок Благодійного фонду. Донатори мають право зазначити цільове призначення внесків шляхом зазначення Креаторів, проекти та/або програмну діяльність яких вони підтримують, серед розміщених на сайті www.yoku.fund Креаторів.

Мінімальна сума для підтримки одного Креатора становить 20 (двадцять) гривень. Адміністратор сайту нараховує 5% (п’ять відсотків) від суми благодійного внеску Донатора на підтримку операційної діяльності Фонду, які вносяться одночасно із здійсненням платежу на підтримку діяльності Креаторів на рахунок Фонду та використовуються відповідно до внутрішніх положень діяльності Фонду.

Фонд здійснює благодійну діяльність відповідно до свого статуту, звітує та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України. Донатори мають право звертатись за наданням інформації про діяльність Фонду до керівництва Фонду (Голови Фонду, Правління Фонду або Наглядової Ради Фонду).

Фонд здійснює підтримку культури шляхом реалізації щорічної благодійної програми, до якої вносяться програмні напрямки та проекти Креаторів, інформація про яких доступна на сайті www.yoku.fund. Надання благодійної допомоги Креаторам здійснюється відповідно до благодійної програми Фонду у порядку, передбаченому цими Умовами.

Донатори мають право призупинити або припинити здійснення повторюваних платежів (благодійних внесків). Для цього Донатори використовують сервіси припинення або призупинення платежів у кабінеті Користувача або звертаються до Адміністратора шляхом надсилання e-mail на адресу info@yoku.fund. Адміністратор сайту зобов’язаний організувати припинення стягнення платежів (здійснення благодійних внесків) якнайскоріше, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання такого розпорядження від Донатора.

Здійснення виплати благодійних внесків Креаторам

Креатори мають право звернутись із запитом на надання благодійної допомоги у будь-який момент. Для цього Креатори скеровують лист-прохання про надання цільового благодійного внеску на здійснення культурно-мистецького або креативного проекту на адресу info@yoku.fund або заповнюють шаблон листа-прохання, доступного за адресою https://cutt.ly/yoku-money-withdrawal-request.

Адміністрація сайту розглядає звернення та здійснює виплату благодійної допомоги у розмірі, що не перевищує суму невиплачених коштів на Рахунку Креатора. Мінімальна сума виплати складає 500,00 грн (п’ятсот гривень) та може переглядатись на розсуд YoKu. У випадку, якщо сума невиплачених коштів на Рахунку Креатору є меншою за 500,00 грн, Адміністратор сайту відмовляє Креатору у наданні цільової благодійної допомоги, при чому Креатор зберігає право на отримання благодійної допомоги на суму невиплачених коштів на Рахунку Креатора. Виплата благодійної допомоги здійснюється на рахунок, зазначений у листі-проханні про надання цільового благодійного внеску на здійснення культурно-мистецького або креативного проекту. Благодійна допомога надається до 10 числа місяця, наступного за місяцем отриманням листа-прохання про надання цільового благодійного внеску від Креатора.

З початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року, виплата благодійної допомоги Креаторам здійснюється в обсязі 100% доступних до виплати на Рахунку Креатора благодійних внесків. YoKu залишає право скерувати 5% (п’ять відсотків) від доступних до виплати на Рахунку Креатора благодійних внесків (або іншу суму) на підтримку операційної діяльності YoKu. YoKu зобов’язаний повідомити Користувачів про зміну цих істотних умов.

Розміщення інформації Фондами

Фонди, заінтересовані у включенні до благодійної програми YoKu, розміщують інформацію про свою діяльність та організаційно-правову форму шляхом створення відповідного облікового запису Користувача та створення Рахунку Фонду на сайті www.yoku.fund (етап 1) або надсилання електронного запиту на електронну пошту info@yoku.fund. Адміністратор сайту здійснює перевірку наданої на етапі 1 інформації та затверджує Фонд (створення Рахунку Фонду) на платформі www.yoku.fund або відмовляє у такій реєстрації.

Адміністратор сайту здійснює перевірку даних, наданих Фондом на етапі 1 відповідно до наступних критеріїв:

 • • Правдивість інформації. Відповідність інформації даним, розміщеним на сайті Фонду або іншим даним про Фонд у публічно доступних джерелах інформації.
 • • Відповідний профіль діяльності. Діяльність Фонду (програми, проекти, ініціативи), спрямовані або будуть спрямовані на розвиток креативних індустрій.
 • • Повноваження. Наявність у Користувача повноважень щодо створення Рахунку Фонду.
 • • Репутація. Позитивна ділова репутація, доброчесна діяльність, активна позитивна соціальна діяльність та/або соціальна відповідальність організації.

Адміністратор сайту може надіслати запит на надання додаткової інформації на електронну пошту Користувача. У випадку відсутності відповіді, Адміністратор сайту відмовляє Фонду у розміщенні інформації на сайті www.yoku.fund. Адміністратор сайту не зобов’язаний повідомляти причину відмови у реєстрації на сайті www.yoku.fund.

У випадку позитивного рішення про розміщення Фонду на платформі www.yoku.fund та затвердження Рахунку Фонду, Фонд надає додаткову інформацію у своєму обліковому записі (Рахунку Фонду), включаючи інформацію про цілі Фонду, механізми фінансування, механізми та критерії відбору бенефіціарів, фото- та відеоматеріали, розміщує інші документи щодо діяльності Фонду (етап 2).

Адміністратор сайту здійснює перевірку наданої на етапі 2 інформації та затверджує Фонд на платформі www.yoku.fund (оприлюднення Рахунку Фонду) або відмовляє у такій реєстрації.

Адміністратор сайту здійснює перевірку даних, наданих Фондом на етапі 2 відповідно до наступних критеріїв:

 • • Повнота надання інформації. Опис Фонду містить достатньо інформації для прийняття рішення Донаторами щодо підтримки Фонду.
 • • Достовірність інформації. Інформація, надана Фондом, відповідає внутрішнім процедурам та правилам організації, наявні підтверджуючі документи про затвердження матеріалів Фонду.
 • • Потреба у фінансуванні. Необхідність, доцільність та ефективність благодійної допомоги для підсилення української культури та розвитку креативних індустрій.

Адміністрація сайту має право проводити зустрічі з представниками Фондів для отримання додаткової інформації про Фонд.

Інформація, надана Фондом, використовується Донаторами для оцінки доцільності підтримки відповідного Фонду та має містити достатню інформацію про очікуваний вплив такої діяльності на українське суспільство. Надана Фондом інформація використовується YoKu для планування річної благодійної програми діяльності YoKu.

Фонд зобов’язується використовувати лише той контент, право на використання якого має Фонд. Адміністратор сайту має право видалити облікові записи та інформацію Фондів у випадку порушення авторських прав та майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності з боку Фондів.

Під час розміщення інформації на сайті www.yoku.fund Фонд зобов’язаний дотримуватись правил етики, зокрема утримуватись від розміщення інформації, яка може розглядатись як така, що завдає шкоди репутації третіх сторін, має підбурюючий та провокативний характер. Адміністратор сайту має право видаляти інформацію, що не відповідає цим правилам.

Адміністратор видаляє будь-яку інформацію, розміщену на сайті www.yoku.fund, що є забороненою законодавством України.

Здійснення виплати благодійних внесків Фондам

>

Фонди мають право звернутись із запитом на надання благодійної допомоги у будь-який момент. Для цього Фонди скеровують лист-прохання про надання цільового благодійного внеску на здійснення проекту (проектів) на адресу info@yoku.fund або заповнюють шаблон листа-прохання, доступного за адресою https://cutt.ly/yoku-money-withdrawal-request.

Адміністрація сайту перевіряє відповідність запиту інформації про Фонд, розміщеної у відповідному описі Фонді (верифікація). У випадку відповідності, YoKu здійснює виплату благодійної допомоги у розмірі, що не перевищує суму невиплачених коштів на Рахунку Фонда. Мінімальна сума виплати складає 500,00 грн (п’ятсот гривень) та може переглядатись на розсуд YoKu. У випадку, якщо сума невиплачених коштів на Рахунку Фонду є меншою за 500,00 грн, Адміністратор сайту відмовляє Фонду наданні цільової благодійної допомоги, при чому Фонд зберігає право на отримання благодійної допомоги на суму невиплачених коштів на Рахунку Фонда. Виплата благодійної допомоги здійснюється на рахунок, зазначений у листі-проханні про надання цільового благодійного внеску на здійснення проекту. Благодійна допомога надається до 10 числа місяця, наступного за місяцем отриманням листа-прохання про надання цільового благодійного внеску від Фонду.

У випадку розбіжностей (невідповідності) інформації у листі-проханні та інформації про Фонд на сайті www.yoku.fund, Адміністрація сайту відмовляє у виплаті та повідомлення про це Фонд повідомленням на електронну пошту. Фонд має право надати додаткову інформацію та пройти процедуру верифікації повторно.

Фонди зобов’язані розмістити звітність (інформацію про використання благодійних внесків, виплачених з Рахунку Фонду) впродовж 6 місяців після здійснення такої виплати у своєму обліковому записі (описі) Фонду. За порушення цих термінів та відсутності звітів Адміністрація сайту має право видалити обліковий запис відповідного Фонду з сайту www.yoku.fund.

Від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року Виплата благодійної допомоги Фондам здійснюється в обсязі 100% доступних до виплати на Рахунку Фонду благодійних внесків. YoKu залишає право скерувати 5% (п’ять відсотків) від доступних до виплати на Рахунку Фонду благодійних внесків (або іншу суму) на підтримку операційної діяльності YoKu. YoKu зобов’язаний повідомити Користувачів про зміну істотних умов.

Інші умови

Адміністратор сайту має право використовувати сервіси третіх сторін (підрядні організації) за умови забезпечення умов, аналогічних або не гірших для Користувачів, ніж умови даного договору (Умов) та Положення про конфіденційність.

Користувачі мають право на захист своїх прав відповідно до законодавства України.