Сервіс перебуває у тестовому режимі. Якщо Ви помітили помилку, повідомте нас на info@yoku.fund

Умови надання сервісу

Дані умови надання сервісу (надалі - Умови) являють собою договір публічної оферти, умови якого приймають (акцептують) усі зареєстровані користувачі сайту www.yoku.fund.

Визначення термінів

Адміністрація сайту www.yoku.fund ( надалі – Адміністрація сайту) – уповноважені на управління сайтом співробітники та/або підрядники, діючі від імені БФ “Твоя Культура” (Благодійний фонд “Твоя культура”, ЄДРПОУ 43999002, вул. Шота Руставелі 12, 79005 Львів, Україна), які організовують сервіс надання благодійної допомоги на підтримку Креаторів.

Донатор — тип Користувача — фізична особа, яка використовує сайт www.yoku.fund для потреб внесення благодійного внеску.

Користувач сайту www.yoku.fund (надалі Користувач) – особа, яка має доступ до Сервісу, за допомогою мережі Інтернет, і використовує сайт www.yoku.fund для потреб розміщення інформації про свою організацію або для потреб внесення благодійного внеску.

Креатор — тип Користувача, який представляє фізичну або юридичну особу, яка здійснює економічну діяльність, що відповідає визначенню креативних індустрій відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №265-р від 24 квітня 2019 р. .

Рахунок Донатора — обліковий запис Донатора на сайті www.yoku.fund, на якому обліковуються внесені благодійні внески та заплановані до внесення благодійні внески для Креаторів.

Рахунок Креатора — обліковий запис Креатора на сайті www.yoku.fund, на якому обліковуються нараховані суми благодійних внесків, отриманих від Донаторів на підтримку діяльності цього Креатора.

Фонд — Благодійний фонд “Твоя Культура” (ЄДРПОУ 43999002, вул. Шота Руставелі 12, 79005 Львів, Україна), метою створення та діяльності якого є розвиток свідомої підтримки культури задля посилення інституційної спроможності організацій громадянського суспільства у сфері культури, культурних установ, операторів культури та незалежних культурних ініціатив. Статут Фонду доступний за посиланням.

Предмет договору

Предметом цього договору є безоплатна та добровільна передача Донатором у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення благодійного внеску (пожертви) на забезпечення статутної діяльності Фонду, в тому числі (але не виключно) щодо надання Фондом благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм Фонду, тощо. Донатор самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

Розміщення інформації Креаторами

Креатори, заінтересовані у включенні до благодійної програми Фонду, розміщують інформацію про свою діяльність та організаційно-правову форму шляхом створення відповідного облікового запису Користувача та створення Рахунку Креатора на сайті www.yoku.fund. Адміністратор сайту здійснює перевірку наданої інформації та затверджує Креатора на платформі www.yoku.fund або відмовляє у такій реєстрації.

Адміністратор сайту здійснює перевірку даних, наданих Креатором під час реєстрації відповідно до наступних критеріїв:

  • Правдивість інформації. Відповідність інформації даним, розміщеним на сайті Креатора або іншим даним про Креатора у публічно доступних джерелах інформації.
  • Відповідний профіль діяльності. Приналежність Креатора до креативних індустрій.
  • Офіційна реєстрація. Наявність офіційної реєстрації організації або фізичної особи-підприємця відповідно до законодавства України.
  • Репутація. Позитивна ділова репутація, доброчесна діяльність, активна позитивна соціальна діяльність та/або соціальна відповідальність організації.
  • Потреба у фінансуванні. Необхідність, доцільність та ефективність благодійної допомоги для підсилення української культури та розвитку креативних індустрій.

Адміністратор сайту може надіслати запит на надання додаткової інформації на електронну пошту Користувача. У випадку відсутності відповіді, Адміністратор сайту відмовляє Креатору у розміщенні інформації на сайті www.yoku.fund. Адміністратор сайту не зобов’язаний повідомляти причину відмови у реєстрації на сайті www.yoku.fund.

У випадку позитивного рішення про розміщення Креатора на платформі www.yoku.fund, Креатор надає додаткову інформацію у своєму обліковому записі (Рахунку Креатора), включаючи фото- та відеоматеріали. Інформація, надана Креатором, використовується Донаторами для оцінки доцільності підтримки відповідного Креатора та має містити інформацію про очікувану діяльність (творчу, мистецьку, культурну, тощо) та вплив такої діяльності на українське суспільство. Надана Креатором інформація використовується Фондом для планування річної благодійної програми діяльності Фонду.

Креатор зобов’язується використовувати лише той контент, право на використання якого має Креатор. Адміністратор сайту має право видалити облікові записи та інформацію Креаторів у випадку порушення авторських прав та майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності з боку Креаторів.

Під час розміщення інформації на сайті www.yoku.fund, Креатор зобов’язаний дотримуватись правил етики, зокрема утримуватись від розміщення інформації, яка може розглядатись як така, що завдає шкоди репутації третіх сторін, має підбурюючій та провокативний характер (Адміністратор сайту визнає право Креаторів на мистецьке самовираження на власних онлайн ресурсах). Адміністратор сайту має право видаляти інформацію, що не відповідає цим правилам.

Адміністратор видаляє будь-яку інформацію, розміщену на сайті www.yoku.fund, що є забороненою законодавством України.

Адміністратор сайту має право використовувати інформацію, надану Креаторами, для створення тематичних підбірок для підтримки Донаторами. Креатори мають право відмовитись від включення до підбірок шляхом надсилання відповідного запиту на пошту info@yoku.fund. Адміністратор сайту має право виключити Креатора із підбірки.

Користування сервісом Донаторами

Донатори здійснюють благодійні внески на реалізацію благодійної програми Благодійного фонду “Твоя Культура” (ЄДРПОУ 43999002, вул. Шота Руставелі 12, 79005 Львів, Україна) шляхом здійснення разових або повторювальних платежів на рахунок Благодійного фонду. Донатори мають право зазначити цільове призначення внесків шляхом зазначення Креаторів, проекти та/або програмну діяльність яких вони підтримують, серед розміщених на сайті www.yoku.fund Креаторів.

Мінімальна сума для підтримки одного Креатора становить 20 (двадцять) гривень. Адміністратор сайту нараховує 5% (п’ять відсотків) від суми благодійного внеску Донатора на підтримку операційної діяльності Фонду, які вносяться одночасно із здійсненням платежу на підтримку діяльності Креаторів на рахунок Фонду та використовуються відповідно до внутрішніх положень діяльності Фонду.

Фонд здійснює благодійну діяльність відповідно до свого статуту, звітує та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України. Донатори мають право звертатись за наданням інформації про діяльність Фонду до керівництва Фонду (Голови Фонду, Правління Фонду або Наглядової Ради Фонду).

Фонд здійснює підтримку культури шляхом реалізації щорічної благодійної програми, до якої вносяться програмні напрямки та проекти Креаторів, інформація про яких доступна на сайті www.yoku.fund. Надання благодійної допомоги Креаторам здійснюється відповідно до благодійної програми Фонду у порядку, передбаченому цими Умовами.

Донатори мають право призупинити або припинити здійснення повторюваних платежів (благодійних внесків). Для цього Донатори використовують сервіси припинення або призупинення платежів у кабінеті Користувача або звертаються до Адміністратора шляхом надсилання e-mail на адресу info@yoku.fund. Адміністратор сайту зобов’язаний організувати припинення стягнення платежів (здійснення благодійних внесків) якнайскоріше, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання такого розпорядження від Донатора.

Здійснення благодійних внесків Креаторам

Креатори мають право звернутись із запитом на надання благодійної допомоги у будь-який момент. Для цього Креатори скеровують лист-прохання про надання цільового благодійного внеску на здійснення культурно-мистецького або креативного проекту на адресу info@yoku.fund.

Адміністрація сайту розглядає звернення та здійснює виплату благодійної допомоги у розмірі, що не перевищує суму невиплачених коштів на Рахунку Креатора. Мінімальна сума виплати складає 1.000,00 грн (одну тисячу гривень). У випадку, якщо сума невиплачених коштів на Рахунку Креатору є меншою за 1.000,00 грн, Адміністратор сайту відмовляє Креатору у наданні цільової благодійної допомоги, при чому Креатор зберігає право на отримання благодійної допомоги на суму невиплачених коштів на Рахунку Креатора. Виплата благодійної допомоги здійснюється на рахунок, зазначений у листі-проханні про надання цільового благодійного внеску на здійснення культурно-мистецького або креативного проекту. Благодійна допомога надається до 10 числа місяця, наступного за місяцем отриманням листа-прохання про надання цільового благодійного внеску від Креатора.

Виплата благодійної допомоги Креаторам здійснюється в обсязі 95% (дев’яносто п’яти відсотків) доступних до виплати на Рахунку Креатора благодійних внесків. 5% (п’ять відсотків) від доступних до виплати на Рахунку Креатора благодійних внесків скеровуються за підтримку операційної діяльності Фонду.

Інші умови

Адміністратор сайту має право використовувати сервіси третіх сторін (підрядні організації) за умови забезпечення умов, аналогічних або не гірших для Користувачів, ніж умови даного договору (Умов) та Положення про конфіденційність.

Користувачі мають право на захист своїх прав відповідно до законодавства України.